Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

"Zdrowy Dawca - Bezpieczny Pacjent"

1 grudnia Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS (ang. World AIDS Day) – święto obchodzone corocznie Czytaj dalej >>>

 

Bardzo istotną kwestią przy oddawaniu krwi jest dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do jej oddawania. Krew jest lekiem ratującym życie i powinna być podawana choremu zupełnie bezpieczna i zdrowa.Celem zapewnienia bezpieczeństwa przetaczanych składników krwi jest uświadamianie, że nie wystarczą wykonywane w jednostkach służby krwi badania, aby zlikwidować ryzyko przenoszenia zakażeń krwiopochodnych. Trzeba pamiętać, że pomimo wprowadzania coraz doskonalszych testów diagnostycznych oraz bardzo dokładnych badań krwi, jakie wykonujemy wszystkim krwiodawcom istnieje tzw. „okienko diagnostyczne”, czyli przedział czasu, w którym osoba może zakażać innych już po kilkudziesięciu godzinach od zakażenia, a zakażenie jeszcze nie jest wykrywane w badaniach laboratoryjnych (testach). Dlatego, aby transfuzja krwi nie wiązała się z zagrożeniem dla pacjenta, należy wyeliminować ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych.  Najgroźniejsze czynniki przenoszone przez krew, to: wirus upośledzenia odporności (HIV), wirus zapalenie wątroby typu C (HCV) lub wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – zakażenia początkowo mogą być bezobjawowe, a w dalszej perspektywie mogą prowadzić do śmiertelnej choroby.
Centrum Krwiodawstwa nie jest miejscem wykonywania testów na obecność wirusów lecz jednostką służby krwi.  Czytaj dalej >>>

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.