Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Zatrudnimy mgr Analityki Medycznej

OGŁOSZENIE
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA  i KRWIOLECZNICTWA
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza
we WROCŁAWIU
zatrudni
mgr analityki medycznej
w Dziale Zapewnienia Jakości
 
Wymagania:
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku analityka medyczna
 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (jeżeli jest już wydane)
 • teoretyczna wiedza z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, krwiodawstwa i krwiolecznictwa
 • obsługa aparatury diagnostycznej
 • znajomość pakietu MS Office i umiejętność swobodnego posługiwania się nim
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy
 • wysokie poczucie odpowiedzialności
Mile widziane:
·        tegoroczny lub zeszłoroczny absolwent AM
·        wiedza o Systemach Zarządzania Jakością
Oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia-umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu
 • praca zmianowa (I, II zmiana)
 • udział w szkoleniach i kursach
Zadania:
 • wykonywanie badań w celu dokonania kontroli jakości krwi i jej składników
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w postaci tradycyjnej i na nośnikach  elektronicznych
 • inne zadania wynikające z obowiązujących procedur
 
Oferty zawierające CV i list motywacyjny oraz zdjęcie prosimy składać osobiście w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, listownie lub pocztą elektroniczną w terminie do 31.07.2009r.
Adres: 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9 /  www.rckik.wroclaw.pl
Kontakt: tel: 37-15-818 / e-mail: kadry@rckik.wroclaw.pl
Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.