Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Zatrudnimy Technika Analityki Medycznej

OGŁOSZENIE

REGIONALNE CENTRUM

KRWIODAWSTWA  i  KRWIOLECZNICTWA

we  WROCŁAWIU

 

zatrudni

TECHNIKA ANALITYKI

MEDYCZNEJ

w Dziale Laboratoryjnym

 

Wymagania:

·        wykształcenie policealne oraz dyplom MSZ

·        tytuł zawodowy: technik analityki medycznej

·        teoretyczna wiedza z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, krwiodawstwa i krwiolecznictwa

·        dyspozycyjność i gotowość do pracy

·        dobra znajomość obsługi komputera

Mile widziane:

·        tytuł zawodowy licencjata

·        znajomość przepisów i procedur dotyczących badań diagnostycznych

·        umiejętność obsługi aparatury diagnostycznej

Oferujemy:

·        praca zmianowa (I, II zmiana) lub w równoważnym systemie czasu pracy (12 godz./doba), w porze nocnej

·        udział w szkoleniach i kursach

Obowiązki:

·        zadania wynikające z obowiązujących procedur

·        prowadzenie wymaganej dokumentacji

·        udział w ekipach wyjazdowych

 

Oferty zawierające CV i list motywacyjny oraz zdjęcie prosimy składać osobiście w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, listownie lub pocztą elektroniczną w terminie do 25.08.2006r.

Adres: 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9 /  www.rckik.wroclaw.pl

Kontakt: tel: 37-15-818 / e-mail: kadry@rckik.wroclaw.pl

Na aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn..)”.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.