Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Zatrudnimy Lekarza - Oddział Terenowy Legnica

OGŁOSZENIE
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA  i KRWIOLECZNICTWA
we WROCŁAWIU

zatrudni
LEKARZA
w Oddziale Terenowym w Legnicy

 
Oczekiwania:
·        wymagane prawo wykonywania zawodu
     (staż podyplomowy + złożenie egzaminu kończącego staż)
·        dyspozycyjność i gotowość do pracy
·        podstawowa znajomość obsługi komputera
·        chęć podjęcia specjalizacji w zakresie transfuzjologii klinicznej
 
Oferujemy:
·        zatrudnienie w wymiarze ¾ etatu
 
Obowiązki:
·        kwalifikowanie kandydatów na dawców do oddania krwi, zabiegów separacji
·        udział w ekipach wyjazdowych
·        opieka medyczna nad dawcami
·        prowadzenie dokumentacji
 
 
 
Oferty zawierające CV i list motywacyjny oraz zdjęcie prosimy składać osobiście w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, listownie lub pocztą elektroniczną
Adres: 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9 /  www.rckik.wroclaw.pl
Kontakt: tel: 071/37-15-818 / e-mail: kadry@rckik.wroclaw.pl
lub u kierownika Oddziału Terenowego w Legnicy - Pani mgr Marii Pabisek
Adres: 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 w terminie do 08.06.2006r.
 
Na aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn..)”.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.