Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Zatrudnimy LEKARZY na ekipy wyjazdowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zatrudni:

LEKARZY na ekipy wyjazdowe
(forma umowy do uzgodnienia).

Oferty prosimy składać na adres: ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław, tel. 071/37-15-818
(w godz. 7.30-14.00)

e-mail: kadry@rckik.wroclaw.pl

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.