Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Zatrudnimy LEKARZA !!!

OGŁOSZENIE

REGIONALNE CENTRUM

KRWIODAWSTWA  i KRWIOLECZNICTWA

we WROCŁAWIU

zatrudni

LEKARZA

w Dziale Dawców, Pobierania i Ekspedycji Krwi

 

Oczekiwania:

·        wymagane prawo wykonywania zawodu

     (staż podyplomowy + złożenie egzaminu kończącego staż)

·        dyspozycyjność i gotowość do pracy

·        podstawowa znajomość obsługi komputera

·        chęć podjęcia specjalizacji w zakresie transfuzjologii klinicznej

 

Oferujemy:

·        zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu

·        szkolenie w IHiT w Warszawie

 

Obowiązki:

·        kwalifikowanie kandydatów na dawców do oddania krwi, zabiegów separacji i plazmaferezy

·        udział w ekipach wyjazdowych

·        opieka medyczna nad dawcami

·        prowadzenie dokumentacji

 

 

 

Oferty zawierające CV i list motywacyjny oraz zdjęcie prosimy składać osobiście w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi, listownie lub pocztą elektroniczną w terminie do 31.07.2006r.

Adres: 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5-9 /  www.rckik.wroclaw.pl

 

Kontakt: tel: 071/37-15-818 / e-mail: kadry@rckik.wroclaw.pl

 

Na aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn..)”.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.