Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Zapraszamy na marcowe akcje Pijafki

13 marca 2018 Centrum Dydaktyczno-Naukowe UPWr
Godz.: 11:30-15:30
Miejsce: Plac Grunwaldzki 24a, Wrocław

14 marca 2018 Centrum Dydaktyczno Naukowe UPWr
Godz.: 11:30-15:30
Miejsce: Plac Grunwaldzki 24a, Wrocław

15 marca 2018 Akademik T-22 PWr
Godz.: 11:30-15:30
Miejsce: Akademik T-22 Politechniki Wrocławskiej, Wróblewskiego 25, Wrocław

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.