Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

ZMIANA MIEJSCA AKCJI W STRZELINIE !!!

Informujemy, że od września 2008r. na stałe zmienia się miejsce akcji krwiodawstwa organizowanych w Strzelinie. Zapraszamy wszystkich krwiodawców do Domu Katechetycznego przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Św. Floriana 2 w Strzelinie.

Najbliższa akcja w dniu 04 września 2008r. w godzinach 8.30-12.00

Serdecznie zapraszamy !!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.