Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

ZAPRASZAMY NA DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA 22-26 LISTOPADA 2008 R.

22-26 LISTOPADA 2008 R.

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA WE WROCŁAWIU

 
Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi składamy najserdeczniejsze życzenia i pragniemy podziękować za dar życia - dar krwi.
Dzięki Wam świat staje się lepszy !!!
 
                  W dniach 22-26 listopada 2008r. zapraszamy Krwiodawców do oddawania krwi w naszym Centrum przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu już jutro, czyli w sobotę od godziny 8.00 do 12.00 oraz  w dni powszednie od godziny 7.30 do 18.00.
                   Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa firma Carrefour Polska ufundowała dla Dawców poczęstunek w formie pączków, każda osoba, która podzieli się cząstką siebie otrzyma też upominek, jako podziękowanie za dar krwi. Niech nasza wdzięczność stanie się apelem do ludzi zdrowych o chętne wspieranie tak pięknej idei pomocy.
                     Chętnych do oddania krwi zapraszamy też do naszych Oddziałów Terenowych:
Głogów, ul. Kościuszki 15        pn-pt 7:00-11:00
Lubin, ul. Bema 5                    pn-pt 7.30-10.00
Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5     pn-pt 7.00-11.30
oraz na nasze akcje wyjazdowe – informacje na stronie www.rckik.wroclaw.pl
 
23 listopada 2008r. o godzinie 1230 w Kościele Św. Idziego
przy pl. Katedralnym 17a we Wrocławiu (Ostrów Tumski)
zostanie odprawiona Msza św. w intencji
Honorowych Dawców Krwi oraz Pracowników RCKiK Wrocław

                                                                                                              Serdecznie zapraszamy!!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.