Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

ZAPRASZAMY NA AKCJE KRWIODAWSTWA DO MAGNOLIA PARK!

ZAPRASZAMY NA AKCJĘ KRWIODAWSTWA
 
 
MAGNOLIA PARK
(parking przy wejściu nr 3)
w dniach 15-16 października 2008r.
w godzinach od 14.00 do 18.00
 
 
Obecnie brakuje grup krwi A Rh + i 0 Rh + oraz grup krwi minusowych
(0 Rh-, A Rh-, B Rh-, AB Rh-)
 
 
Krwiodawcą może być osoba w wieku 18-65 lat ciesząca się ogólnie dobrym zdrowiem. Przed oddaniem krwi należy zjeść lekki posiłek i wypić przynajmniej 1 litr płynów.
 
Zgłaszając się na akcję wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty.
 
Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli zapewnić bezcenny lek, jakim jest krew, naszym pacjentom z dolnośląskich klinik i szpitali.
 
Bez pomocy ludzi dobrej woli, którzy dzielą się cząstką siebie, nie ma możliwości ratowania życia i zdrowia innych!!!
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.