Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych

Wojskowy Instytut Medyczny od roku 2009 realizował w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników oraz produktów krwiopochodnych zadanie Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników.

W roku 2010 powołany zespół ekspertów w składzie: dr hab. n. med. prof. nadzw. Jolanta Korsak, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, prof. dr hab. n. med. Anna Jung, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon, dr n. med. Jerzy Ratajczak, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek przygotował opracowanie pt. Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych. Wytyczne… obejmują zalecenia stosowania krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych w różnych specjalnościach medycznych. Są one pierwszym w Polsce tego typu opracowaniem i stanowią pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej przetoczenia składników krwi i preparatów krwiopochodnych w praktyce klinicznej. Wytyczne… zostały pozytywnie zaopiniowane przez krajowych konsultantów oraz ekspertów z International Society of Blood Transfusion (ISBT). Z tych też Wytycznych… rozpoczęto w roku 2010 szkolenia personelu medycznego szpitali z całego kraju, które trwały do roku 2014 i odniosły duży sukces.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z Wytycznymi…, które znajdują się w wersji elektronicznej na stronie Wojskowego Instytutu Medycznego w zakładce do pobrania oraz Pion Nauki – działalność wydawnicza. Publikacja dostępna jest także na stronie Narodowego Centrum Krwi http://www.nck.gov.pl/e-boook/

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.