Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ważna Informacja

Krwiodawcy!

W związku z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Dawców Krwi, uprzejmie informujemy, że od 1.01.2011 r. warunkiem zarejestrowania się do oddania krwi będzie okazanie dokumentu ze zdjęciem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku posiadania dokumentu tożsamości bez numeru PESEL np.legitymacji ucznia lub studenta konieczne jest okazanie zaświadczenia lub innego dokumentu zawierającego wiarygodny numer PESEL. Podawanie numeru PESEL z pamięci jest niewystarczające.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.