Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

"Wampiriada"- edycja wiosenna

Rozpoczynamy akcje poboru krwi wśród studentów.

HARMONOGRAM WIOSENNYCH „WAMPIRIAD”
 

DZIEŃ
UCZELNIA
GODZINY
18.03 (niedziela)
20.03 (wtorek)
24.03 (sobota)
WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
10-14
21.03 (środa)
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS
10-14
26.03 (poniedziałek)
27.03 (wtorek)
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
10-14
28.03 (środa)
29.03 (czwartek)
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
10-14
17.04 (wtorek)
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
10-14
18.04 (środa)
23.04 (poniedziałek)
AKADEMIA MEDYCZNA
12-16
24.04 (wtorek)
25.04 (środa)
AKADEMIA EKONOMICZNA
10-14
26.04 (czwartek)
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
10-14
9.05 (środa)
WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA
10-14
22.05 (wtorek)
23.05 (środa)
AKADEMIA EKONOMICZNA
10-14
28.05 (poniedziałek)
29.05 (wtorek)
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
10-14
30.05 (środa)
WROCŁAWSKA WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI STOSOWANEJ
10-14

 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.