Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

WTORKI Z HOTELEM GEM

Od lipca zapraszamy Państwa do losowania talonów na obiad w hotelu GEM. W każdy wtorek od 3.07 do 28.08 będzie można w kawiarence po oddaniu krwi wylosować obiad, na który serdecznie zaprasza Dyrekcja Hotelu GEM.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.