Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

W piątek 08.04. przyjmujemy dawców!

W piątek 08.04.2005 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża oraz Bank Krwi przy ul. Pasteura przyjmują dawców w godzinach 7:30 - 14:00.

Oddziały terenowe  w Legnicy, Lubiniu i Głogowie przyjmują dawców do godziny 10:00

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.