Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

V Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej

 

W imieniu Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej oraz organizatorów wydarzenia zapraszamy na V Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej, który odbędzie się w dniach 30 września - 2 października 2016 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej.

Patronat Honorowy nad Memoriałem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Inicjatywę wspierają m.in. Członkowie Komitetu Honorowego: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki, profesorowie medycyny, sportowcy, Ambasadorowie Fundacji oraz szereg osób wrażliwych na niesienie pomocy potrzebującym.

Memoriał ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej krwiodawstwa oraz transplantacji i przeszczepu szpiku kostnego. Dzięki Agacie Mróz-Olszewskiej dostrzegamy znaczenie pięknych humanitarnych gestów - sens oddawania krwi i szpiku kostnego, by ratować ludzkie życie. Patronka Memoriału udowodniła, iż prawdziwy sukces odnosimy wtedy, gdy dajemy część siebie innym. Poprzez rozpowszechnianie hasła: "Podaruj innym cząstkę siebie", wierzymy, że przedsięwzięcie skłoni do jeszcze głębszej refleksji nad wartością pomagania drugiemu człowiekowi.

Memoriał to impreza charytatywna, a wszelkie pozyskane środki przeznaczone są na promocje działań związanych z krwiodawstwem, transplantacją i przeszczepami szpiku kostnego. Organizowana inicjatywa sportowo-kulturalna poprzez współpracę z instytucjami i organizacjami prospołecznymi, propaguje działania zmierzające do "budzenia ludzkich serc na potrzeby innych".

źródło: Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.