Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK dnia 24 listopada 2015 r., w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń najbardziej zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz szkołom i wyższym uczelniom - organizatorom akcji krwiodawstwa na Dolnym Śląsku. Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz odznaczył Krwiodawców Krzyżami Zasługi za osiągnięcia w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej. Z upoważnienia Ministra Zdrowia wręczone też zostały odznaczenia nadawane zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia - "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Specjalne podziękowania oraz tytuł "Zasłużony dla RCKiK we Wrocławiu" otrzymały szkoły i wyższe uczelnie Dolnego Śląska aktywnie uczestniczące w krwiodawstwie. Wraz z podziękowaniami na ręce Dyrektorów szkół oraz przedstawicieli Samorządów Studenckich przekazany został pamiątkowy medal.


Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy !

 

    

    

 

Więcej zdjęć: http://www.rckik.wroclaw.pl/galeria-Uroczystosc-w-Urzedzie-Wojewodzkim-24112015-r-4-1-64.html

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.