Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ulga dla Honorowych Dawców Krwi

Przypominamy o uldze dla honorowych dawców krwi.
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7103126/ULOTKA-ulga_krew_2014.pdf

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:
- od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym)
- od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37

Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego
Pobierz broszurę http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/broszury-podatkowe

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.