Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

UWAGA KRWIODAWCY! DAWCOM W DARZE schroniska PTTK wprowadziły 20% rabatu noclegowego

Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiamy, że schroniska PTTK na Hali Krupowej, Luboniu Wielkim oraz Kudłaczach wprowadziły 20% rabatu noclegowego dla Honorowych Dawców Krwi, w dowód uznania za ich serce.
Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji HDK.
 
Kontakt:
Kuba Terakowski - opiekun medialny schronisk PTTK:
- 603 305 401
 
 
PONIŻSZE OBIEKTY, UCZESTNICZĄCE W AKCJI DAWCOM W DARZE, UDZIELAJĄ 20% RABATU NOCLEGOWEGO HONOROWYM DAWCOM KRWI:
 
- Bacówka PTTK na Maciejowej: tel. 018 4475729
- Bacówka PTTK na Rycerzowej: tel. 033 8626262
- Schronisko PTTK „Andrzejówka”: tel. 074 8424883
- Schronisko PTTK na Hali Krupowej: tel. 018 4475005
- Schronisko PTTK na Hali Miziowej: tel. 033 4750000
- Schronisko PTTK na Kudłaczach: tel. 012 2748995
- Schronisko PTTK na Leskowcu: tel. 033 8721694
- Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim: tel. 018 2676435
- Schronisko PTTK „Markowe Szczawiny” tel. 033 8775105
- Schronisko PTTK "Murowaniec": tel. 018 2012633
- Schronisko PTTK "Orlica": tel. 018 2622245
- Schronisko PTTK "Łabski Szczyt": tel. 075 7526088
- Schronisko PTTK "Samotnia": tel. 075 7619376
- Schronisko PTTK "Stare Wierchy": tel. 018 2675297
- Schronisko PTTK na Turbaczu: tel. 018 2667780
- Schronisko PTTK na Wielkiej Raczy: tel. 0516 187556
- Baza Lubogoszcz: tel. 018 3313001
- Gościniec "Banica": tel. 018 3510043
- "Stara Chata" w Soblówce: tel. 033 8623051
 
Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że ostatnie pobranie miało miejsce nie dawniej niż przed rokiem.
 
Aktualny wykaz obiektów oraz dokładne informacje o Akcji DAWCOM W DARZE znajdują się na stronie www.dawcom.wierch.pl
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.