Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

UWAGA KRWIODAWCY!!! 1 maja 2009r. Centrum Krwiodawstwa jest nieczynne!!!

1 maja 2009r. /piątek/  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu jest nieczynne!!!

2 maja 2009r. /sobota/ Centrum krwiodawstwa jest czynne tak jak w każdą sobotę w godzinach

8.00-12.00.

Zapraszamy!!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.