Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Spotkanie w Klubie Kultury "Kolejarz" z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniu 5 grudnia 2008r. o godz. 16.00 w Klubie Kultury "Kolejarz" we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie członków Klubu HDK PCK przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych PKP.

RCKiK we Wrocławiu miało zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu, by wręczyć podziękowania dobroczyńcom, których  zaangażowanie i pomoc we wspieraniu idei honorowego krwiodawstwa jest dla nas bezcenna.

Podczas uroczystości podsumowano dotychczasową działalność Klubu HDK PCK  oraz wręczono Odznaczenia i Odznaki "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", jak również upominki i wyróżnienia. Uroczystość zakończyła się wspaniałym koncertem zespołu "Do Czasu".

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!!!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.