Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

SpoKREWnieni Służbą - akcja krwiodawstwa przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak dziękuje wszystkim za udział w ogólnopolskiej zbiórce krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”, która odbyła się w dniu 27 marca br. przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. 

 

 

Źródło zdjęć: https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/14194,SpoKREWnieni-sluzba-zbiorka-krwi-przed-Dolnoslaskim-Urzedem-Wojewodzkim.html

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.