Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

SPRAWOZDANIE ZE ZUŻYCIA SKŁADNIKÓW KRWI DLA SZPITALI ZA 2009 ROK

Tabela 7: Zużycie składników krwi w oddziałach szpitalnych
 

7.1.
Przetoczone składniki krwi
7.1.1.
Liczba transfuzji KPK
 
7.1.2.
Liczba przetoczonych jednostek KPK
 
7.1.2.1.
 
W tym do autotransfuzji
 
7.1.3.
Liczba transfuzji KKCz
 
7.1.4.
Liczba przetoczonych jednostek KKCz
 
7.1.4.1.
 
W tym do autotransfuzji
 
7.1.5.
Liczba transfuzji FFP
 
7.1.6.
Liczba przetoczonych jednostek FFP
 
7.1.6.1.
 
W tym do autotransfuzji
 
7.1.7.
Liczba transfuzji osocza mrożonego
 
7.1.8.
Liczba przetoczonych jednostek osocza mrożonego
 
7.1.9.
Liczba transfuzji KKP
 
7.1.10.
Liczba przetoczonych opakowań zlewanych KKP
 
7.1.11.
Liczba przetoczonych opakowań KKP z aferezy
 
7.1.12.
Liczba transfuzji krioprecypitatu
 
7.1.13.
Liczba przetoczonych jednostek krioprecypitatu
 
7.2.
Pacjenci
7.2.1.
Liczba pacjentów, którym przetoczono krew / jej składniki w szpitalach na podległym terenie
 
7.2.1.1.
 
W tym w wieku poniżej 5 lat
 
7.2.1.1.1.
 
 
W tym płci żeńskiej
 
7.2.1.1.2.
 
 
W tym płci męskiej
 
7.2.1.2.
 
W tym w wieku 5-14 lat
 
7.2.1.2.1.
 
 
W tym płci żeńskiej
 
7.2.1.2.2.
 
 
W tym płci męskiej
 
7.2.1.3.
 
W tym w wieku 15-44 lat
 
7.2.1.3.1.
 
 
W tym płci żeńskiej
 
7.2.1.3.2.
 
 
W tym płci męskiej
 
7.2.1.4.
 
W tym w wieku 45-59 lat
 
7.2.1.4.1.
 
 
W tym płci żeńskiej
 
7.2.1.4.2.
 
 
W tym płci męskiej
 
7.2.1.5.
 
W tym w wieku powyżej 60 lat
 
7.2.1.5.1.
 
 
W tym płci żeńskiej
 
7.2.1.5.2.
 
 
W tym płci męskiej
 

 
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA

Tabela 7: Zużycie składników krwi w oddziałach szpitalnych
7.1. Przetoczone składniki krwi
7.1.1. – Podać liczbę wykonanych transfuzji krwi pełnej konserwowanej (KPK). Należy zaliczyć tu wszystkie przetoczenia KPK, które odbywały się na podstawie tego samego zlecenia lekarskiego, niezależnie od objętości przetoczonej jednorazowo KPK. Jeśli temu samemu pacjentowi kilkakrotnie w ciągu roku przetaczano KPK (ale w różnych dniach / na podstawie różnych zleceń), to każdą transfuzję należy liczyć oddzielnie. Należy uwzględnić tu również transfuzje autologiczne.
7.1.2. – Podać liczbę przetoczonych jednostek KPK (z uwzględnieniem autologicznej KPK). Jeśli przetaczano KPK o objętości mniejszej niż 1 jednostka, należy wykazać tę objętość jako część jednostki. Należy wykazać wszystkie przetoczone jednostki KPK, nawet jeśli zostały one sprowadzone bezpośrednio przez szpital z innych RCKiK.
7.1.2.1. – Podać liczbę jednostek KPK przetoczonych w ramach autotransfuzji. Jeśli przetaczano KPK o objętości mniejszej niż 1 jednostka, należy wykazać tę objętość jako część jednostki. Należy wykazać wszystkie autologiczne jednostki / porcje KPK, nawet jeśli zostały one sprowadzone bezpośrednio przez szpital z innych RCKiK.
7.1.3. – Podać liczbę wykonanych transfuzji KKCz. Należy zaliczyć tu wszystkie przetoczenia KKCz, które odbywały się na podstawie tego samego zlecenia lekarskiego, niezależnie od objętości przetoczonego jednorazowo KKCz. Jeśli temu samemu pacjentowi kilkakrotnie w ciągu roku przetaczano KKCz (ale w różnych dniach / na podstawie różnych zleceń), to każdą transfuzję należy liczyć oddzielnie. Należy uwzględnić tu również transfuzje autologiczne, transfuzje UKKCz, NKKCZ, UNKKCZ i MKKCZ.
7.1.4. – Podać liczbę przetoczonych jednostek KKCz (z uwzględnieniem autologicznego KKCz, UKKCz, NKKCZ, UNKKCZ i MKKCZ). Jeśli przetaczano KKCz o objętości mniejszej niż 1 jednostka, należy wykazać tę objętość jako część jednostki. Należy wykazać wszystkie przetoczone jednostki KKCz, nawet jeśli zostały one sprowadzone bezpośrednio przez szpital z innych RCKiK.
7.1.4.1. – Podać liczbę jednostek KKCz przetoczonych w ramach autotransfuzji. Jeśli przetaczano KKCz o objętości mniejszej niż 1 jednostka, należy wykazać tę objętość jako część jednostki. Należy wykazać wszystkie autologiczne jednostki / porcje KKCz, nawet jeśli zostały one sprowadzone bezpośrednio przez szpital z innych RCKiK.
7.1.5. – Podać liczbę wykonanych transfuzji FFP. Należy zaliczyć tu wszystkie przetoczenia FFP, które odbywały się na podstawie tego samego zlecenia lekarskiego, niezależnie od objętości przetoczonego jednorazowo FFP. Jeśli temu samemu pacjentowi kilkakrotnie w ciągu roku przetaczano FFP (ale w różnych dniach / na podstawie różnych zleceń), to każdą transfuzję należy liczyć oddzielnie. Należy uwzględnić tu również transfuzje autologiczne.
7.1.6. – Podać liczbę przetoczonych jednostek FFP (z uwzględnieniem autologicznego FFP). Jeśli przetaczano FFP o objętości mniejszej niż 1 jednostka, należy wykazać tę objętość jako część jednostki. Należy wykazać wszystkie przetoczone jednostki FFP, nawet jeśli zostały one sprowadzone bezpośrednio przez szpital z innych RCKiK.
7.1.6.1. – Podać liczbę jednostek FFP przetoczonych w ramach autotransfuzji. Jeśli przetaczano FFP o objętości mniejszej niż 1 jednostka, należy wykazać tę objętość jako część jednostki. Należy wykazać wszystkie autologiczne jednostki / porcje FFP, nawet jeśli zostały one sprowadzone bezpośrednio przez szpital z innych RCKiK.
7.1.7. – Podać liczbę wykonanych transfuzji osocza mrożonego. Należy zaliczyć tu wszystkie przetoczenia osocza mrożonego, które odbywały się na podstawie tego samego zlecenia lekarskiego, niezależnie od objętości przetoczonego jednorazowo osocza mrożonego. Jeśli temu samemu pacjentowi kilkakrotnie w ciągu roku przetaczano osocze mrożone (ale w różnych dniach / na podstawie różnych zleceń), to każdą transfuzję należy liczyć oddzielnie.
7.1.8. – Podać liczbę przetoczonych jednostek osocza mrożonego. Jeśli przetaczano osocze mrożone o objętości mniejszej niż 1 jednostka, należy wykazać tę objętość jako część jednostki. Należy wykazać wszystkie przetoczone jednostki osocza mrożonego, nawet jeśli zostały one sprowadzone bezpośrednio przez szpital z innych RCKiK.
7.1.9. – Podać liczbę wykonanych transfuzji KKP. Należy zaliczyć tu wszystkie przetoczenia KKP, które odbywały się na podstawie tego samego zlecenia lekarskiego, niezależnie od objętości przetoczonego jednorazowo KKP. Jeśli temu samemu pacjentowi kilkakrotnie w ciągu roku przetaczano KKP (ale w różnych dniach / na podstawie różnych zleceń), to każdą transfuzję należy liczyć oddzielnie. Należy uwzględnić tu również transfuzje autologiczne, transfuzje UKKP, NKKP, UNKKP i MKKP.
7.1.10. – Podać liczbę przetoczonych opakowań zlewanego KKP (z uwzględnieniem autologicznego KKP, UKKP, NKKP, UNKKP i MKKP), bez względu na ilość jednostek zawartych w opakowaniu. Należy wykazać tu również wszystkie przetoczone pojedyncze jednostki KKP oraz wszystkie opakowania zlewanego KKP, nawet jeśli zostały one sprowadzone bezpośrednio przez szpital z innych RCKiK.
7.1.11. – Podać liczbę przetoczonych opakowań KKP z aferezy (z uwzględnieniem autologicznego KKP, UKKP, NKKP, UNKKP i MKKP), bez względu na ilość krwinek płytkowych zawartych w opakowaniu. Należy wykazać wszystkie przetoczone opakowania KKP-Af, nawet jeśli zostały one sprowadzone bezpośrednio przez szpital z innych RCKiK.
7.1.12. – Podać liczbę wykonanych transfuzji krioprecypitatu. Należy zaliczyć tu wszystkie przetoczenia krioprecypitatu, które odbywały się na podstawie tego samego zlecenia lekarskiego, niezależnie od objętości przetoczonego jednorazowo KKP. Jeśli temu samemu pacjentowi kilkakrotnie w ciągu roku przetaczano krioprecypitat (ale w różnych dniach / na podstawie różnych zleceń), to każdą transfuzję należy liczyć oddzielnie. Należy uwzględnić tu również transfuzje autologiczne.
7.1.13. – Podać liczbę przetoczonych jednostek krioprecypitatu (z uwzględnieniem krioprecypitatu autologicznego). Należy wykazać tu również wszystkie przetoczone jednostki krioprecypitatu, nawet jeśli zostały one sprowadzone bezpośrednio przez szpital z innych RCKiK.
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.