Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Rusza kampania społeczna "Twoja krew - Moje życie"

"Twoja krew - Moje życie"
Rusza kampania społeczna „Twoja krew – Moje życie”, która jest częścią programu zdrowotnego „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, ogłoszonego w czerwcu
2009 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Program będzie realizowany do 2014 roku.
Kampania ma przekonać, że krew jest darem ratującym życie drugiemu człowiekowi.
Kampania zostanie skierowana do szkół i organizacji pozarządowych.
Przygotowane zostały reklamy społeczne, materiały informacyjne, gadżety. 
Z badań wynika, że 10 proc. społeczeństwa błędnie sądzi, że oddawanie krwi szkodzi dawcy, a blisko 25 proc. uważa, że krew można sztucznie wyprodukować. Tymczasem oddawanie krwi nie powoduje żadnych skutków ubocznych,
a jedyną „fabryką” krwi jest ludzki organizm. 
Ok. 80 proc. Polaków jest gotowych oddać krew z jakiegokolwiek powodu – wynika
z badania, a 99 proc. osób jest gotowych oddać krew w sytuacji, gdy jest ona potrzebna komuś z rodziny lub bliskiej osobie. Jednak jedynie 14 proc. osób poinformowało, że w ostatnim roku oddało krew.
Kampania społeczna "Twoja krew - Moje życie" - informacje

Więcej informacji na stronie:
www.twojakrew.pl


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.