Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

RCKiK we Wrocławiu dla WOŚP - akcja krwiodawstwa

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2009-01-13 Wrocław

Akcja krwiodawstwa
we Wrocławskim Parku Wodnym podczas XVIII Finału WOŚP

W dniu 10-01-2010 podczas XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we wrocławskim Parku Wodnym przy ul. Borowskiej, gdzie odbędą się główne imprezy zorganizowane na rzecz Finału, zorganizowany będzie pobór krwi przy udziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Miejsce poboru będzie się znajdowało w pomieszczeniach Fitness Aqua Parku, a krew będzie można oddać od godz. 13:00 do godz. 17:00. Pamiętajcie o zabraniu ze sobą dokumentu tozsamości ze zdjęciem!

                                                                                                                 Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

Wprowadziła: J.Pałka

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.