Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

05.02.2024 » Przypominamy, że wniosek o zaświadczenie do celów podatkowych możesz złożyć i odebrać za pomocą Internetowego Konta Pacjenta

Przypominamy, że wniosek o zaświadczenie do celów podatkowych możesz złożyć i odebrać za pomocą Internetowego Konta Pacjenta.Zachęcamy do skorzystania z IKP  pacjent.gov.pl

Z ulgi określanej jako darowizna na krwiodawstwo, skorzystasz, jeśli oddałeś krew lub jej składniki – jesteś honorowym dawcą krwi.

W zaświadczeniu otrzymasz litraż oddawanej krwi lub jej składników, który przeliczysz wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (Dz. U. 2017 poz 235 z poź zm.), np. oddanie krwi lub jej składników poza rzadkimi grupami lub osoczem immunizowanym rozliczane jest jako 130 zł za 1 litr.

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.