Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Podziękowania dla policjantów KMP we Wrocławiu

Dnia 20 marca 2018 r. wrocławscy funkcjonariusze spotkali się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, by wspólnie włączyć się do zbiórki krwi dla osób potrzebujących. Działania realizowano w ramach ogólnopolskiej akcji pn. ,,SpoKREWnieni służbą'', a na terenie miasta zainicjował je Komendant Miejski Policji we Wrocławiu mł. insp. Jacek Taboł, który jako pierwszy oddał ten życiodajny płyn. W akcję włączyli się też harcerze i chętni mieszkańcy Wrocławia, co sprawiło, że kolejne kilka litrów krwi trafi do potrzebujących.

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.