Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Podziękowania

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu składa serdeczne podziękowania Zarządowi oraz wszystkim Pracownikom Basenów Miejskich "Termy Jakuba" Sp. z o.o. za organizację wakacyjnej akcji zbiórki krwi, która odbyła się dnia 09 lipca br. w Oławie.

Do oddania zgłosiło się 78 osób, krew oddało 58 dawców, co dało ponad 26 litrów zebranej krwi.

       Dziękujemy :)

              Szczegóły: http://termyjakuba.olawa.pl/news/krew_nie_woda_z_gwiazda/155.html

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.