Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

"Poczuj pociąg do pomocy"

Pod tym hasłem, dnia 03 października br., studenci zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi "Pijafka" oraz członkowie Klubu HDK PCK przy MPK we Wrocławiu zachęcali do oddawania krwi oraz rejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku.

Serdecznie dziękujemy za wspieranie tak szczytniej idei pomocy potrzebującym.

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.