Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Pobór krwi na Halloween w Arkadach Wrocławskich

W dniach 27-28 października pobieraliśmy krew w Arkadach Wrocławskich uczestnicząc w imperzie Halloween. Na rzecz dzieci z Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu zgłosiło sie do oddania krwi 79 krwiodawców. Zapraszamy do galerii zdjęć.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.