Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ ZAKOŃCZONA!

Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę dobiegła końca.

RCKiK we Wrocławiu, w imieniu pacjentów dolnośląskich klinik i szpitali, pragnie serdecznie podziękować wszystkim organizatorom i pielgrzymom za modlitwę i solidaryzowanie się z ludźmi chorymi. Cieszymy się, że RCKiK miało możliwość w tym roku uczestniczyć w pielgrzymce na Jasną Górę poprzez codzienne łączenie się z pielgrzymami i możliwość rozmowy na antenie Radia Rodzina.

Pragniemy podziękować za wsparcie w organizacji akcji "Pielgrzymkowy Dar" Dyrektorowi Radia Rodzina - Ks. Cezaremu Chwilczyńskiemu, Stowarzyszeniu Św. Łazarza LAZARUS i Komendantowi Korpusu Ratownictwa Medycznego - Panu Krzysztofowi Pawlusowi oraz organizatorowi koncertu przedpielgrzymkowego - Panu Wiesławowi Wowk.

Liczymy na wszystkich uczestników pielgrzymki, że wspomogą chorych potrzebujących krwi i podzielą się cząstką siebie.

Finałem akcji "Pielgrzymkowy Dar" będzie zorganizowana honorowa zbiórka krwi

                                     9 października 2008 godz. 900-1400

Klub studencki "Bajer" T-15 (ul. Wittiga 6)

Zapraszamy również do Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00 i w sobotę w godzinach 8.00-12.00.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.