Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Ogólnopolska akcja krwiodawstwa pod hasłem "Drogocenna krew"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce, będą kontynuowały ogólnopolską zbiórkę krwi. Prowadzona w 2019 r. zbiórka krwi „200 lat Administracji Drogowej” okazała się wielkim sukcesem, ponieważ zebrano prawie 1645 litrów krwi i jej składników. Taki odzew cieszy, ale również motywuje do dalszego działania. Dziękujemy wszystkim dawcom!
W tym roku hasłem przewodnim wspólnego przedsięwzięcia jest „Drogocenna krew”. Akcja trwa do 31 grudnia 2020 r.
Oddając krew, podajemy hasło zbiórki „Drogocenna krew”.

Zapraszamy do udziału w akcji - niech „łączy nas krew, która ratuje życie”.

 

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.