Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Odwołane szkolenia dla pielęgniarek i położnych przetaczających krew oraz lekarzy stażystów

Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem, szkolenia dla pielęgniarek i położnych przetaczających krew oraz lekarzy stażystów organizowane w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  we Wrocławiu zostają odwołane od dnia 16.03.2020 r.

Przepraszamy za utrudnienia.

O dalszych decyzjach będziemy Państwa informować.

W przypadku pytań prosimy kontakt z Działem Metodyczno-Organizacyjnym i Promocji
pod 
nr tel. 71 37 15 819 lub pod adresem e-mail: metorg@rckik.wroclaw.pl

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.