Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Oddaj krew na wrocławskim Rynku

Oddaj krew na wrocławskim Rynku

W sobotę 19 sierpnia będzie można oddać krew na wrocławskim rynku

„Krwi wystarczy na dwa dni” – mówi dr Maria Łuczywo-Rudy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (RCKiK) – „Brakuje grup ujemnych Rh-”. „Wiele osób nie zna swojej grupy krwi. To nie przeszkadza. Oddając krew, poznamy jej grupę i otrzymamy wyniki badań laboratoryjnych” – tłumaczy doktor.

Centrum Krwiodawstwa zaprasza do oddawania krwi na wrocławskim rynku. W sobotę 19 sierpnia od 12:00 – 17:00 będzie można podzielić się z potrzebującymi transfuzji darem krwi.

Krwiodawcą może być każda pełnoletnia osoba do 65 roku życia, ciesząca się dobrym zdrowiem i ważąca powyżej 50kg. Oddając krew należy mieć ze sobą dowód tożsamości.

Każdy, kto odda krew otrzyma kupon na dowolny zestaw w restauracji McDonalds oraz czekolady i konserwę mające uzupełnić ubytek 4500kcal.

Krew można oddawać również w budynku Centrum Krwiodawstwa przy ul. Czerwonego Krzyża 5 od poniedziałku do piątku 7:30 – 18:00 oraz w soboty 8:00 – 12:00.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.