Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Oddaj krew na Rynku

Oddaj krew na Rynku

W piątek, sobotę i niedzielę (4-6 sierpień) będzie można oddać krew na wrocławskim rynku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (RCKiK) zaprasza do oddawania krwi na wrocławskim rynku.

Przez trzy dni (piątek, sobota, niedziela) od 11:00 – 16:00 będzie można podzielić się z potrzebującymi transfuzji darem krwi.

Zebrana podczas tej akcji krew pomoże uzupełnić braki w magazynach Centrum Krwiodawstwa i posłuży do ratowania życia chorych.

Krew pobierać będą pracownicy RCKiK, którzy na miejscu rozstawią mobilny sprzęt do pobierania krwi podobny do tego używanego w Centrum Krwiodawstwa.

Każdy, kto odda krew otrzyma kupon na dowolny zestaw w restauracji McDonalds oraz czekolady i konserwę mające uzupełnić ubytek 4500kcal.

Krwiodawcą może być każda pełnoletnia osoba do 65 roku życia, ciesząca się dobrym zdrowiem i ważąca powyżej 50kg. Oddając krew należy mieć ze sobą dowód tożsamości.

Centrum Krwiodawstwa przy ul. Czerwonego Krzyża 5 zaprasza chętnych do oddania krwi od poniedziałku do piątku 7:30 – 18:00 oraz w soboty 8:00 – 12:00. Poradnik krwiodawcy na stronie: www.rckik.wroclaw.pl

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.