Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

ODDAJ KREW NA RYNKU WROCŁAWSKIM 3 CZERWCA

W związku z obchodami 10 rocznicy 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego odbędzie się na Rynku Wrocławskim festyn rodzinny „Pokolenie JP2” podczas którego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie pobierać krew.

Zgodnie z ideą wynikającą ze słów Jana Pawła II „oddać własną krew dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej, to dar na rzecz życia” zapraszamy wszystkie chętne i zdrowe osoby do podzielenia się cząstką samego siebie i ratowania życia bliźniego.

Akcja pobierania krwi odbędzie się w dniu 03 czerwca 2007r. od godziny 12.00 do 17.00 przy pomniku A. Fredry.

         Inicjatorem akcji jest Ks. Dyrektor Radia Rodina Cezary Chwilczyński.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.