Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Nowy suplement podręcznika "Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi"

Informujemy, że Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie wydał nowy suplement podręcznika „Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”. Zawarte w nim zmiany w przepisach powinny  obowiązywać od 1 lutego 2010 roku. Składa się on z 250 stron i jego koszt jednostkowy wynosi 12,60 zł. O możliwości nabycia suplementu proszę dowiadywać się telefonicznie w magazynie RCKiK we Wrocławiu pod nr 71 371-58-21.
Wszystkie dostępne podręczniki w szpitalu, a przede wszystkim w laboratorium serologicznym szpitala, banku krwi i na oddziałach powinny zawierać znowelizowane przepisy.
 
 
Chcielibyśmy poinformować, że na rynku księgarskim ukazała się książka pod redakcją J. korsak i M. Łętowskiej – „Transfuzjologia kliniczna”. Publikacja nie jest dostepna w RCKiK Wrocław.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.