Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Nowy budynek RCKiK otwarty!

Nowy budynek RCKiK otwarty!

Od 20 marca 2006 krew można oddawać w nowo otwartym budynku Regionalnego Centrum i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

„Zapraszamy krwiodawców do nowych pomieszczeń”. – mówi dr Maria Łuczywo–Rudy, kierownik działu Dawców i Pobierania Krwi – „Na parterze jest rejestracja, a na pierwszym miejsce do oddawania krwi”.

Przenosiny do nowego budynku to kolejny etap modernizacji RCKiK we Wrocławiu. Ostatnim, będzie wyremontowanie zabytkowej kamienicy, w której Centrum mieściło się od lat 50-tych.

Pomimo przenosin do nowego budynku adres RCKiK pozostaje bez zmian ul. Czerwonego Krzyża 5/9.

Czterokondygnacyjny budynek Centrum o powierzchni ok. 2 tys. mkw. został złożony z modułów wyprodukowanych w Niemczech. Jest to jedyny tego typu obiekt we Wrocławiu.

Sprawdź:

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.