Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Nowa wersja kwestionariuszy dla krwiodawców od 23.05.2009 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotycząca świńskiej grypy (wirus A/H1N1) i zgodnie z zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej
zmianie ulega kwalifikacja krwiodawców i z dniem 23.05.09 zostaje wprowadzona nowa wersja kwestionariusza dla krwiodawców, w której dodane zostały punkty 31 i 32 o brzmieniu:
 
31. Czy Pan/Pani przebywał/a w ciągu ostatnich 4 tygodni w Ameryce Północnej lub     Południowej?
32. Czy miał Pan/Pani w ostatnich 14 dniach kontakt z chorymi na „świńską grypę”?
 
W razie pozytywnej odpowiedzi dawca będzie zdyskwalifikowany na okres 4 tygodni w
przypadku pobytu w Ameryce Północnej lub Południowej lub na okres 2 tygodni w
przypadku kontaktu z chorymi na „świńską grypę”?
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.