Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Medal "MERITO DE WRATISLAVIA - ZASŁUŻONY DLA WROCŁAWIA" dla Dyrektora RCKiK

Miło nam poinformować, iż w dniu 27 sierpnia br. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu lek. Ryszard Kozłowski został odznaczony Medalem
„MERITO DE WRATISLAVIA – ZASŁUŻONY DLA WROCŁAWIA”.
Dziękując za wkład i zaangażowanie na rzecz rozwoju miasta, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podkreślił wyjątkowe zasługi Dyrektora Ryszarda Kozłowskiego dla rozwoju opieki zdrowotnej. Wyraził ogromną wdzięczność za Jego pracę społeczną , skupioną na propagowaniu wśród młodych ludzi sportów politechniczno-obronnych oraz idei patriotycznych, krzewionych w duchu Ligi Obrony Kraju. Docenił również czynne wspieranie przez Dyrektora działań środowiskowych na rzecz zdrowego trybu życia młodzieży nieprzystosowanej i patologicznej pozostającej pod opieką Pogotowia Opiekuńczego.
W imieniu Dyrekcji oraz Pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.