Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

"MOTOCYKLIŚCI DZIECIOM" 6 PAŹDZIERNIKA 2007r. odbędzie się akcja poboru krwi w Oławie

"MOTOCYKLIŚCI DZIECIOM"
6 października 2007 roku podczas imprezy charytatywnej pod hasłem „Motocykliści dzieciom” organizowanej na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” z siedzibą w Oławie odbyła się akcja pobierania krwi.
 
Motocykliści na swych pięknych maszynach przyjechali z Oławy i okolic aby uczestniczyć w akcji.Chęć oddawania krwi zgłosiło 28 osób, krew oddało 26 krwiodawców, co dało ponad 11 litrów tego życiodajnego płynu.
Wyrażamy nadzieję, że nasza przyszła współpraca okaże się równie owocna i jeszcze raz dziękujemy za udział w krwiodawstwie.
 
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.