Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Lista krajów, po powrocie z których należy wstrzymać się z oddaniem krwi przez 28 dni

INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW
 
Po pobycie w niżej wymienionych krajach nie można oddawać krwi lub jej składników przez 28 dni licząc od chwili powrotu do Polski:
 
·        Włochy  - regiony: Emilia Romania, Lombardia, Veneto
·        Hiszpania - południowo część kraju
·        Grecja - rejon Macedonii, z miastem Saloniki, półwysep Chaikidiki oraz  środkowa część kraju
·        Francja - okręg Var w części południowej kraju
·        Turcja – cały obszar
·         Węgry – cały obszar
·        Portugalia - rejon Lizbony i miasta Setubal w środkowej części kraju
·        Rumunia– cały obszar
·        Rosja - obwód wołgogradzki, woroneski
·        USA (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) -cały obszar
·        Kanada - cały obszar
·        Meksyk - cały obszar
·        Jamajka - cały obszar
·         Izrael - cały obszar
·        Afryka
·        Azja Zachodnia
 
Dyskwalifikacja do oddawania krwi lub jej składników po powrocie z wyżej wymienionych krajów/obszarów wynika z zagrożenia zakażenia Wirusem Zachodniego Nilu, które tam występuje.
 
Do zakażenia Wirusem Zachodniego Nilu dochodzi po ukąszeniu przez zarażonego komara, meszki, kleszcze, ślepaki.
Zakażenie to może być przenoszone także drogą transfuzji, dlatego istotna jest czasowa dyskwalifikacja dawcy po pobycie na obszarach o zwiększonym ryzyku zakażenia.
U zdrowych osób infekcja przebiega zwykle bezobjawowo lub daje łagodne objawy grypopodobne, natomiast u pacjentów, którzy mogą mieć przetoczoną krew lub składnik z wirusem mogą wystąpić poważne powikłania.
 
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.