Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Kurs pierwszej pomocy

Dnia  08 grudnia 2012 r. o godzinie 08.30 w RCKiK (sala wykładowa) odbędzie się KURS PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenie zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) obejmuje zabiegi mające na celu pomoc poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i innych sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy.
Cel kursu: poznanie schematu postępowania w sytuacji znalezienia poszkodowanego, zdobycie umiejętności prowadzenia resuscytacji, postępowania w zakrztuszeniu oraz pomocy w urazach i nagłych stanach chorobowych. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy. Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla każdego.
Czas trwania: około 8 godzin – jedno spotkanie( kurs weekendowy)
Cena szkolenia : 120 zł / od osoby
DO CENY KAŻDEGO KURSU OBOWIĄZUJE STAWKA 23% VAT (147,60 zł)
Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu.
 
KURS MIĘDZYNARODOWY -  EMERGENCY FIRST RESPONSE
 
Uczestnicy tego kursu otrzymują Certyfikaty oraz  legitymację w formie karty plastikowej EFR (Ratownika przedmedycznego),które  sygnowane są przez biuro w Bristolu i honorowane na całym świecie.
Kurs obejmuje wstępną i dodatkową pomoc przedmedyczną.
Czas trwania: około 8 godzin – jedno spotkanie (kurs weekendowy)
Cena szkolenia : 320 zł/ od osoby .Obejmuje to oryginalne materiały szkoleniowe EFR i certyfikat dla Ciebie.
DO CENY KAŻDEGO KURSU OBOWIĄZUJE STAWKA 23% VAT (393,60 zł)
   
W przypadku szkoleń zleconych, terminy są do uzgodnienia
 
Wszelkie informacje pod numerem telefonu  - 713715867, 606749077
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.