Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Krew dla Katowic – dziękujemy!

Krew dla Katowic – dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się do naszego Centrum oraz oddziałów terenowych, aby oddać krew dla ofiar tragedii w Katowicach. Do dnia 31/1/2006 krew oddało prawie 1000 osób.

"Dzięki zebranemu zapasowi żadnemu z poszkodowanych nie zabrakło i nie zabraknie krwi" – zapewnił nas Stanisław Dyląg, dyrektor RCKiK w Katowicach. Obecne zasoby pozwalają na zabezpieczenie potrzeb transfuzyjnych w najbliższych tygodniach.

Z powodu ograniczonego czasu przechowywania pobranej krwi, maksymalnie 42 dni, prosimy osoby chcące oddać krew na rzecz ofiar tragedii o zgłaszanie się w kolejnych tygodniach.

Wszystkim honorowym dawcom serdecznie dziękujemy. Jednocześnie przypominamy, że ponownie krew będziecie Państwo mogli oddać już za 56 dni.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.