Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Krew dla Katowic

Krew dla Katowic

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu dziękuje wszystkim osobom, które zadeklarowały chęć niesienia pomocy ofiarom katastrofy w Katowicach poprzez dar krwi w dniu 29/1/2006.

Do naszego Centrum zgłosiło się ponad 100 osób - oddało krew 86 osób. Do Oddziału Terenowego w Legnicy przyszło około 40 osób.

Po przebadaniu krew będzie dostępna by wspomóc ofiary wypadku w Katowicach oraz chorych potrzebujących transfuzji w szpitalach Dolnego Śląska.

Krew oddawać może każda pełnoletnia osoba ważąca powyżej 50kg i ciesząca się ogólnie dobrym stanem zdrowia. Zobacz poradnik jak oddawać krew.

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.