Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Krew darem życia. Dzięki Wam za to. 14 czerwca 2004 – Światowy Dzień Krwiodawcy

Miło poinformować, że 14.06.2004 r. będzie specjalnym dniem święta i podziękowania dla honorowych dawców krwi. Dzień ten został uznany Światowym Dniem Krwiodawcy. Miliony osób, którzy żyją obok nas, których nigdy nie spotkaliśmy – to ludzie, którzy oddają honorowo krew, dobrowolnie, bez wynagrodzenia. Ponad 80 milionów jednostek krwi jest oddawane każdego roku, ale tylko 38% jest zbierane w krajach rozwiniętych, gdzie przecież żyje 82% całej populacji. W dodatku, wiele krajów pozostaje zależne od donacji tzw. rodzinnych, kiedy rodzina i przyjaciele pacjenta oddają krew; w niektórych krajach krwiodawcy otrzymują za krew pieniądze. Obecnie wszystkie dowody wskazują, że krwiodawcy honorowi, którzy nie otrzymują wynagrodzenia, powinni być podstawą krwiodawstwa, ponieważ takie oddawanie krwi zmniejsza potencjalną możliwość transmisji zakażeń, zwłaszcza wirusa HIV i wirusów zapalenia wątroby na osoby, które preparaty krwi otrzymują. Wobec powyższego tym anonimowym bohaterom poświęcony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Światowy Dzień Krwiodawcy powstał na bazie sukcesu Światowego Dnia Zdrowia w 2000r., który odbył się pod hasłem „Bezpieczeństwo krwi zaczyna się ode mnie”. Entuzjazm i energia, z jakimi obchodzono ten dzień wskazują na to, że pozytywną również będzie reakcja na coroczną możliwość podziękowania milionom ludzi, którzy niosą innym dar życia. Dzień ten jest stworzony na podstawie Międzynarodowego Dnia Krwiodawcy, organizowanego corocznie od 1995r. przez Międzynarodową Federację Organizacji Dawców Krwi. Wydarzenie 14 czerwca 2004 roku nie zamierza zastępować imprez, jakimi są narodowe Dni Krwiodawstwa, ale stanowi specjalną okazję do wyrażenia ogólnoświatowych wysiłków, aby świętować w dniu, który ma tak duże znaczenie dla krwiodawstwa: dniu urodzin Karla Landsteinera, nagrodzonego nagrodą Nobla za odkrycie układu grupowego krwi ABO. Mając nadzieję, że Światowy Dzień Krwiodawcy stworzy szerszą świadomość znaczenia honorowego oddawania krwi i zachęci wielu ludzi do regularnego oddawania krwi, podstawowym celem nie jest napływ nowych dawców krwi w dniu 14 czerwca. Bardziej zależy na szczególnie ważnym uczczeniu i podziękowaniu tym indywidualnym krwiodawcom, którzy oddają swoją krew nie otrzymując za to żadnego wynagrodzenia oprócz świadomości, że pomagają ratować życie, a zwłaszcza tym, którzy oddają krew regularnie dwa, trzy lub więcej razy w ciągu roku. Mamy nadzieję, że nowe pokolenie krwiodawców będzie szło za ich przykładem, dostarczając możliwie najbezpieczniejszej krwi do użycia gdziekolwiek i kiedykolwiek będzie potrzebna dla ratowania życia. To młodzież powinna być centrum zainteresowania w tym dniu. Świętowanie w tym dniu powinno dać możliwość do odnotowania faktu, że honorowe, nieodpłatne krwiodawstwo jest podstawą bezpiecznego krwiolecznictwa, ponieważ to jemu towarzyszy znacząco niski poziom transmisji zakażeń przenoszonych drogą krwi, włączając zakażenie HIV i wirusowych zapaleń wątroby. Badania nad przenoszeniem zakażeń drogą krwi są niezbędne, ale bezpieczne donacje pochodzą od bezpiecznych krwiodawców. Czternasty czerwca 2004 roku został wybrany Światowym Dniem Krwiodawcy przez 3 największe organizacje, występujące na rzecz honorowego i nieodpłatnego krwiodawstwa: Międzynarodową Federację Czerwonego Krzyża i Półksiężyca, Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców, Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzji Krwi. Do organizacji tych przyłączyła się Światowa Organizacja Zdrowia, która jest jednym ze sponsorów tego przedsięwzięcia. Reprezentują one 192 Członków-Państw, 181 krajowych organizacji Czerwonego Krzyża i Półksiężyca, 50 organizacji krajowych krwiodawców i specjalistów transfuzjologii klinicznej z całego świata.
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.