Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Konferencja "Postępy w Transfuzjologii"

Dnia 27 października br.w Sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy al. Matejki 6 odbyła się bezpłatna konferencja dla lekarzy i diagnostów pt. „Nowości w transfuzjologii. Ciężkie stany kliniczne – leczenie składnikami krwi i preparatami krwiopochodnymi ” zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

W konferencji wzięły udział 82 osoby z prawie 40 szpitali i klinik. Na podstawie wypełnionych przez uczestników ankiet ewaluacyjnych wnioskujemy, że na wykładach podjęto najważniejsze tematy związane z leczeniem składnikami krwi we wstrząsie krwotocznym oraz krwawieniami zagrażającymi życiu u chorych na osoczowe skazy krwotoczne. Przedstawionych zostało wiele przykładów leczenia pacjentów ze skazą krwotoczną w stanie zagrożenia życia. Ożywione dyskusje dotyczyły przede wszystkim wskazań do stosowania składników ubogoleukocytarnych i problemów w dobieraniu składników krwi do transfuzjii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy dotyczące immunologii krwinek białych oraz alloimmunologicznej granulocytopenii płodu/noworodka.

Założony cel konferencji został osiągnęty, za co dziękujemy wykładowcom oraz wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do śledzenia naszej strony. Będą tam zamieszczane najświeższe informacje dotyczące tematyki poruszanej podczas konferencji, a także informacje o następnych szkoleniach.

Konferencja została dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako realizacja zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

 

      

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.