Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Komunikat dla szpitali

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA SZPITALI!

19 STYCZNIA 2013 ROKU WESZŁO W ŻYCIE NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

W sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.

Pobierz rozporządzenie >>>

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.