Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Komunikat dla krwiodawców z Trzebnicy i okolic

Szanowni Krwiodawcy!!!

Począwszy od stycznia 2011 r.,
honorowe zbiórki krwi w Trzebnickim Ośrodku Kultury
odbywają się co dwa miesiące, w trzeci wtorek miesiąca.
Najbliższa akcja krwiodawstwa w Trzebnicy
odbędzie się
w dniu
15.03.2011 r.
w godzinach 9:00-12:00.

                                                           Zapraszamy serdecznie!

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.