Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

"Kobiety dla Honorowego Krwiodawstwa"

 

W ubiegłym roku obchodziliśmy 55 lat Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Głównymi Bohaterkami rocznicy były "Kobiety dla Honorowego Krwiodawstwa" - krwiodawczynie, wolontariuszki, pielęgniarki ilekarki oraz wszystkie kobiety, które przyczyniły się do jego rozwoju swoim sercem i pracą. W dniu 17 stycznia 2014 roku, w siedzibie Centrum, odbędzie się uroczyste wręczenie okolicznościowych medali najbardziej zasłużonympracownicom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu. Za ofiarność w postaci daru krwi oraz wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża odznaczone zostaną: Pani Maria Łuczywo-Rudy, Pani Krystyna Sopała, Pani Krystyna Stefańczyk, Pani Iwona Jarząbek, Pani Dorota Musiał, Pani Małgorzata Leśniewska, Pani Ewa Dróżdż, Pani Grażyna Zachary, Pani Irena Woźnicka, Pani Anna Drozdowska, Pani Magdalena Puchała

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.